RCM 01 18-08

Przykład oznaczenia listwy:

RCM 04 / 16 - 10

Gdzie:

RCM 04 – oznacza profil listwy,

16 -  oznacza grubość listwy w mm

10 -  oznacza wysokość w cm